Verloskundig Samenwerkings Verband Utrecht Zuid eo

 
           

VAN HARTE WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET VERLOSKUNDIGSAMENWERKINGSVERBAND UTRECHT-ZUID EN
OMSTREKEN (VSV UTRECHT-ZUID E.O.) 

Het VSV Utrecht-Zuid e.o. streeft naar goede samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden,kinderartsen
in de regio Utrecht en omstreken en St. Antonius Alnatal, topzorg rond zwangerschap en geboorte, van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.
Met goede samenwerking en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verloskundige zorg kunnen we de zwangere vrouwen optimaal begeleiden
bij de zwangerschap en bevalling. Op onze site vindt u informatie over de verloskundige praktijken en over Alnatal. Via de links kunt u een kijkje
nemen op informatieve websites betreffende zwangerschap, bevalling, 
kraambed, borstvoeding etc.